TÁJÉKOZTATÓ KUTAK ENGEDÉLYEZTETÉSÉNEK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL

 Tisztelt Lakosság! 

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. r.) 2016. június 15-én hatályba lépett módosítása átalakította a vízgazdálkodással kapcsolatos települési önkormányzat jegyzőjéhez delegált hatósági jogköröket, mely változást hozott a kutak engedélyezésében is. 

Emellett a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 2016. június 4-i módosítása beiktatta a törvénybe a 29. § (7) bekezdést, amely 2018. december 31-ig mentesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabása alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. e módosítása előtt engedély nélkül létesítettek kutat. E jogalkotói intézkedésről különböző médiumokon keresztül értesült a lakosság.

 A napokban a Belügyminisztériumhoz arról tájékoztatta szakmai anyag keretében a jegyzőket, hogy a szabályozásban további módosítások várhatók. 
A Belügyminisztérium tájékoztatása alapján az Alkotmánybírósági döntésére figyelemmel a Kormány két intézkedést is tett:

  – azért, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan, az Országgyűlés elé beterjesztett törvényjavaslat értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 31-ig meghosszabbodna;

 – ezzel egy időben előkészítés alatt áll és 2019-ben várhatóan megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.
Reméljük, hogy e tájékoztatónkkal hasznos segítséget tudunk nyújtani Önnek a kutak engedélyezésével kapcsolatban!
 Balogunyom, 2018. november 19. 
Dr. Varga Krisztina jegyző sk.

Vélemény, hozzászólás?