SZOMBATHELY- A jáki apátsági templomot a magyarországi középkori művészet emlékei közül viszonylag ép állapota, az építéséről rendelkezésre álló adatok, valamint megjelenésének szépsége és szobrászati elemeinek gazdagsága emeli ki. A templomot és a hozzá tartozó bencés monostort Jáki Nagy Márton nemzetségfő a hagyomány szerint 1214-ben alapította. Az épületet 1256-ban, Szent György tiszteletére szentelték fel.

A későromán stílusú, kora gótikus elemeket is magán hordozó templom legimpozánsabb része a nyugati kaput díszítő szoborgaléria; Krisztus és a 12 apostol, valamint a kapu két oldalán elhelyezkedő Trónoló Madonna és Sámson alakja. Az apostolok egy részének feje és keze a 19. század elejéről fennmaradt első ábrázolások tanúsága szerint már nem volt meg, ahogy a Trónoló Madonna és Sámson is erősen hiányos volt. Nincsenek biztos adataink arról, hogy ki és mikor csonkította meg a szobrokat, a népemlékezet a pusztítást a törököknek tulajdonítja.

Fotó: Prim M.

A 20. század utolsó évtizedeiben az apostolgaléria szobrai az időjárás viszontagságai miatt egyre rosszabb állapotba kerültek. Pusztulásuk megakadályozása céljából az Országos Műemléki Felügyelőség, majd az Országos Műemlékvédelmi Hivatal megbízásából 1992 őszén és 1993 tavaszán a templom homlokzatáról leemelték és a ma is a fülkékben látható másolatokkal helyettesítették őket. Az eredeti szobrok, restaurálásuk után az Országos Műemlékvédelmi Hivatal aulájában megrendezett kiállításon voltak láthatóak 1996. december 13. és 1997. március 28. között. Innen kerültek a szombathelyi Savaria Múzeumba azzal a szándékkal, hogy ott a Jákon tervezett múzeumban történő bemutatásukig megtekinthetőek legyenek. A Savaria múzeumban 1997. április 26-án nyílt meg a szobrok és restaurálásuk történetét bemutató kiállítás.

A Szombathelyi Egyházmegye Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetően befejezte a jáki Szent György-templom helyreállítását. A program következő fázisa egy látogatóközpont és egy, a Savaria Múzeum és a Szombathelyi Egyházmegye között fennálló szakmai együttműködés keretében megvalósuló új kiállítás létrehozására irányul. A tervek szerint ez a kiállítóhely nyújt majd végleges otthont az apostolgaléria szobrainak számára. A Szombathelyi Egyházmegye a szobrok egy részét ideiglenes bemutatás céljából Jákra szállítja, ahol a templom nyitvatartási ideje alatt megtekinthetőek lesznek. Az apostolgaléria nagyobb részének a jáki kiállítás kivitelezéséig történő szakszerű elhelyezése a Szombathelyi Egyházmegye műtárgyraktárában történik.