A kőszegi Jézus Szíve-templom toronysisakjának javítása

KŐSZEG – Nem mindennapi hír egy műemlék helyreállítása során, ha arról számolhatunk be, hogy egy közismert látványosságát sikerül felszámolni. A kőszegi Jézus Szíve-templom egyik nevezetességévé vált az elmúlt évtizedek során az impozáns homlokzati torony sisakjának szembetűnő ferdesége, ami áldozatul esett az elmúlt hetekben végzett felújítási munkálatoknak.

A középkori városkrónikák dülöngélő perspektívájú fametszetes látképeit idéző megjelenése valójában igen veszélyes helyzetet jelzett: a csapadékvizet a toronysisak sarkain beépített vízgyűjtő üstök nyelték el, amelyekből az a toronysisak belsejében futó csatornába került, majd onnan vezették le a torony belsejében. A kevéssé szem előtt levő vízgyűjtő rendszer idővel eltömődött, ereszteni kezdett, ami a toronysisak alsó részének folyamatos ázásához, lassanként pedig tönkremeneteléhez vezetett. A falkoronán fekvő gerendák és az azokra épített talprács elemei szinte kivétel nélkül súlyosan károsodtak, és a toronysisak súlya alatt összenyomódtak. Az északnyugati sarok sérült meg a leginkább, ezért a toronysisak abba az irányba elkezdett megdőlni. A sisak csúcsán álló kereszt 60 cm-t meghaladó mértékben mozdult el. A problémát már nagyjából egy fél évszázaddal ezelőtt észlelték, és pótlólagos oszlopok beépítésével megállították a sisak további összeroskadását. A katasztrófát ezzel elkerülték, de a toronysisak szerkezetének érdemi javítására nem került sor. Az 1984-ben végzett átfogó helyreállítási munkák során a toronysisak fedését is javították, és valószínűleg a keresztet is leemelték, mert az a torony ferde állapotához igazodik.

A templom helyreállítási munkáinak egyik legfontosabb célkitűzése a toronysisak és a tetőszerkezet hibáinak kijavítása. A toronysisak szerkezetén szükséges munkák különösen nagy kihívást jelentettek, ugyanis a szűk utcákkal körülvett templom közelébe megfelelő méretű daru nem fér be. Szóba sem jöhetett tehát a sisak egészben történő leemelése. A szerkezet szétbontása aránytalanul nagy munka lett volna, és jelentős felesleges veszteséggel járt volna: a bontás során az eredeti faanyag nagy része olyan mértékben károsodott volna, hogy nem lett volna újra felhasználható.

A megoldást a torony falaihoz rögzített, a toronysisakon belül összeállított szerkezet jelentette, amelybe csavarorsós emelőket építettünk be. Ennek segítségével a toronysisakot megemeltük. A sisak harmadik szintjéhez kapcsolt szerkezet révén ideiglenesen elbonthatóvá vált a sisak tényleges szerkezetének alsó szintje. E sorok írásának idején a toronysisak a 32 m magas falazott torony tetején lebeg, 25 cm-rel magasabban a megszokottnál. Folyamatban van a toronysisak szerkezetének javítása, a tönkrement elemek újrakészítése, illetve a még megtartható elemek javítása.